péntek

Monok Szent Kereszt búcsújáró helye

Abaúj-Zemplén vármegye szélén, a volt szerencsi járásban, az egri érsekség joghatósága alá tartozó tartományi kegyhely. Hegyek koszorúzta tágas völgyben terül el Monok község. Kossuth Lajos szülőfaluja.
Kegyhelyén minden szeptember harmadik vasárnapján nagybúcsú van a Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepével kapcsolatban, a Kálvária-hegyen. 1910-ben építették boldog emlékű Fischer Colbrie Ágost kassai megyéspüspök idejében a hegy tetején álló nagyméretű kápolnát. Az oltár mögött a Fájdalmas Sűzanya szobra van, az oltár alatt pedig egy mélyedésben, fehér márványból készített szent sírban, életnagyságú méretben, a keresztfától levett Krisztus Urunk teste látható. A kegykápolnától balra, mintegy 15-20 méternyire van a Golgota. Ez alatt is, mintegy barlangszerű mélyedésben, csaknem életnagyságban tekinthető meg a megostorozott Jézus szobra. A hegyoldalban, a kápolnától jobbra és balra vannak elhelyezve a grottaszerű stációk. Nagyobb méretűek a szokványos állomásoknál. Kőből vannak, de bennük különleges anyagból készített, színes, korhű ruházatú bibliai alakokat láthatunk speciálisan kiképzett domborműveken. Müncheni művészek készíttették. Messzi földről jönnek ide évente a búcsúsok. A Hernád völgyéből, a Szárazvölgyből, a Vasonca, a Bódva és a Szerencs patak tájairól, továbbá a Bodrog folyó völgyéből, a Taktaközből és még messzibbről is jönnek, hogy az úgynevezett „Gönci kereszt" jelenlétében hódolhassanak a Szent Kereszt előtt, mely minden idők egyetlen reménysége marad.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 200.old.)


Ó, ne búsúlj, föld árva gyermeke,
Ha körülvesz a bajok serege,
Rózsa nyílik a kíntöviseken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!
Légy közönyös az öröm s bú iránt,
Kövesd Jézust, a szenvedő királyt.
Enyhíthet ő a te kereszteden.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,
Jézusoddal egy pohárból iszol,
Buzdulj fel a dicsőült szenteken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tisztítótűz az ínség s nyavalya,
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa,
Lelked üdül, ha fekszel betegen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tisztítótűz az ínség s nyavalya,
Ha békén tűrsz, szentté válsz általa,
Lelked üdül, ha fekszel betegen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Ha szégyenbe dönt a sok álbarát,
Viselned kell a töviskoronát.
Ha vészfelleg sötétlik egeden.
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Tűrj békével, ne légy vigasztalan.
A csüggedés nem segít, hasztalan.
Szép szivárvány ragyog a könnyeken,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Fogadd el a szenvedés poharát,
Ez szépíti mennyei koronád,
Krisztus is tűrt, hogy úttörőd legyen,
Nyugodjál meg az égi végzeten!

Az alacsony sorsot meg ne utáld.
Sőt érette az Urat áldd,
Példaképed üdvözítőd legyen.
Nyugodjál meg az égi végzeten!


(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 200.old.)


Fő búcsúja Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez (szeptember 14.) kapcsolódóan van

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése