péntek

Attyapuszta Karmelhegyi Boldogasszony búcsújáróhelye

Attyát mint lakott helyet régi írások már 1486-ban említik. A törők pusztította el. A kármeliták 1945 és 1950 között remeteséget és lelki gyakorlatos házat építenek. A hívek számára az ideiglenes szalmatetős kápolnát a kezdő kis kolostorral és Attyakerttel együtt 1946. auguszts 11-én, a hívek és a papság nagy részvételével szentelte fel dr. Sárközi Pál bakonybéli apát.
A kármelhegyi Boldogasszony végleges szentélyét mint az attyapusztai plébánia templomát 1950. szeptembet 11-én szentelte fel Badlik Bertalan veszprémi püspök. Itt nyert elhelyezést a kegykép, a Hauer grafikus által 1715-ben festett Madonna. A Szűzanya bakonyszéli szentélyébe azóta nagy szeretettel zarándokolnak el a hívek.
Páter Marcell kármelita atya, kinek boldoggá avatása előkészület alatt áll, három alkalommal járt Attyapusztán. Elöszőr 1946. július 13-án, majd 1947-ben az egész májust itt töltötte. Vasárnaponként itt misézett és prédikált a Szűzanyáról a híveknek. Egyik beszédében prófétai szavakkal hirdette, hogy "de sokakat vonz majd ide a Szent Szűz". Itt mondta 1955. július 15-én esüstmiséjét, melyre tíznapos lelkigyakorlattal készült.
Jelenleg minden délután fél háromkor rózsafűzér-, három órakor pedig szentmise van. Az évi búcsú kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, a július 16-át követő vasárnapon van. Hosszú évek óta minden hónap 13-án engesztelő Mária-napot tartunk. Ez reggel 8 órakor kezdődik keresztúttal, majd engesztelő szentségimádás, szentírás-óra előzi meg a fél tizenkettőkor kezdődő szentmisét, amelyen ünnepélyesen megújítjuk felajánlásunkat a Szeplőtelen Szívnek. Attyapusztára autóbuszjárat nincs. Legkőzelebbi megálló a Veszprém-Pápa vonalon Tapolcafő 2,5 km, míg a Pápa-Devecser, illetve Pápa-Ajka vonalon Pápakovácsi szintén 2,5 km. Gépkocsival Pápakavácsi irányából Attyapuszta portalanított úton nem érhető el. (Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 23-24.old.)

1.Köszöntünk, Jó Anyánk, Attyapuszta éke,
Zarándok népednek biztató reménye,
Hozzád fohászkodunk Kármel Lilioma,
Égi kegyelmeknek boldog kiosztója.
2.Szeretetünk, hálánk hoztuk ma elődbe!
Tied legyen minden szívünkben, lelkünkben,
Veled járjuk végig földi vándorlásunk,
Örömünk vagy nékünk és vigasztalásunk

3.Égi édesanyánk, Attyapuszta fénye!
Jóság és irgalom szent szíved erénye!
Szereteted lángja izzítsa szívünket,
Szent Fiadhoz mennybe vezess el bennünket!

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balassagyarmat, 1991. 24.old.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése