péntek

Máriakálnok A szigetközi Boldogasszony búcsújáró helye

Ének:
Ó áldott Szűzanya

Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,
Boldog menyországnak drága gyöngyvirága,
Bűnösöknek édes szószólója,
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,
Áldott szent Fiadat érettünk imádjad,
Hogy láthassuk mennyekben Atyánkat.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Mily boldogok azok, kik téged dícsérnek,
Buzgó szívvel neked vígan énekelnek.
Szent Fiadnál azok kedvet lelnek.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Ó Szentháromságnak szolgálóleánya,
Adj erőt népednek dícséretmondásra,
Szent nevedet, hogy örökké áldja.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Üdvözlégy, áldott légy, Jézus dajkája,
Szegény bűnösöknek kegyes szószólója.
Szolgáidnak légy meghallgatója.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Tenger fövényének mennyi sokasága
Tavaszi rózsáknak drága szép virága,
Krisztus Anyja, annyiszor légy áldva!
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!

Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,
Hogy amikor eljön a mi végső óránk,
Jobbkéz felől állítson szent Atyánk.
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak kegyes királynéja!


(Forrás: Ft.Turcsik György-Kerekes József: Búcsújárók könyve. Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, Budapest, 2001, 135-137.old.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése