vasárnap

Nagy üldöztetés Luz de Mária által 2023

 

A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA

29.04.2023


Az ördög erőteljesen ostorozza az emberi teremtményt, ami egy hatásos jelenetet mutat, bár a függöny mögött a valóságos jelenet teljesen más:


A JELENET MÖGÖTT, AMIT NEKTEK BEMUTAT, FOGSÁG, FÁJDALOM, MÉSZÁRLÁS, TELJES ELLENŐRZÉS, ISTENI FIAMRÓL VALÓ LEMONDÁS, ÜLDÖZÉS ÉS MINDEN, AMIT CSAK EL TUDTOK KÉPZELNI A GONOSZSÁGRÓL. AZ ÖRDÖG RENDELKEZIK LÉGIÓIVAL, AMELYEKKEL ÜLDÖZI AZ EMBERI TEREMTMÉNYT.


A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA

17.01.2023


Ne féljetek az üldöztetéstől, hanem tartsátok meg a hitet, ne feledjétek, hogy aki megtartja a hit igazságát, az nagy áldásban részesül azzal, hogy nem titkolja, hogy keresztény, és nem hagyja magát megtéveszteni.

péntek

Az Antikrisztus Próféciák és kinyilatkoztatások Luz de María számára 2022

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

20.04.2023


Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei:


Féltek tőle, tudtok az emberiség feletti hatalmáról, és várjátok, hogy nyilvánosan megmutassa magát. Az árnyék az, ami sötétséget hoz az emberre, ez a kísértés. Ezért engedelmeskednek neki, mint egy ravasz hüllő, megragadja, amit csak akar.


És hány Antikrisztus vonult már át a földön!

És hány Antikrisztus létezik ebben a pillanatban benned, a rosszul használt egódban, a büszkeségedben, körülötted! De az igazit nyilvánosan fogják bemutatni.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

22.03.2023


Az Antikrisztus járja a földet, és országról országra halad azokban az országokban, amelyek ugyanazokat az eszményeket, terveket, ambíciókat, irányelveket és normákat tűzték ki maguk elé, amelyek azok kötelező beteljesüléséhez vezetnek.


GYERMEKEIM EGYRE GYORSABBAN HALADNAK A SZENVEDÉS FELÉ AZ ANTIKRISZTUS KEZÉBEN, AKI URALKODIK ÉS MÁRIS! Ő IRÁNYÍTJA A VILÁG NAGYVÁLLALATAIT.


Az Antikrisztus végigsétál Európán, előkészítve magának Európának a háborúban való bukását. A Medve nagy hatalommal rendelkezik, hogy az emberiséget teljes riadalomba hozza, kezdve magával Európával.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

03.03.2023


EZ A NEMZEDÉK SZENVED, ÉS NEM CSAK SZENVED, HANEM AKTÍV RÉSZESE AZ ANTIKRISZTUS MEGJELENÉSÉNEK...


DE UGYANAKKOR AKTÍV RÉSZESE A BÉKE ANGYALÁNAK ÉRKEZÉSÉBEN IS, AKIT A SZENTHÁROMSÁG KÜLDÖTT, KIRÁLYNŐNK ÉS ANYÁNK KÍSÉRETÉBEN, HOGY BÁTORÍTÁST ADJON ISTEN GYERMEKEINEK, HOGY NE TÁNTORODJANAK MEG HITÜKBEN.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

06.02.2023


AZ ANTIKRISZTUS ELHAMARKODOTT CSELEKEDETEIVEL FELBUJTJA AZ URALKODÓK ELMÉJÉT. Azzal szövetkeznek, hogy előnyben részesítik a hatalmasokkal való egyesülést, és a népekben az emberi teremtmények erőszakba bocsátkoznak, amelyet minden közvetít, ami az emberiséget körülveszi.


AZ ANTIKRISZTUS LÉTREÁLLÍTOTT szövetségeseket és szövetségeseket, akikkel ugyanaz az emberi teremtmény előnyben részesítette őt magával az egész emberiséggel szemben, amelyet a parancsai alatt tart.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

02.02.2023


A zűrzavart az Antikrisztus segíti elő, aki Európában mozog, a hatalmasok támogatásával, a szabadkőművességbe vezetve őket.


Az Antikrisztus csatlósai által felállított nagy csapdák közepette sétálsz, és nem nézel rájuk. Úgy éltek tovább az életetekben, hogy nem gondoljátok át, hogy mit tartanak az emberiség felett, és meg fogtok lepődni, meg fogtok lepődni.....


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

23.01.2023


Meghívásokat kapnak arra, hogy olyan spiritualitást éljenek, ami állítólag kényelmesebb és összhangban van a modernizmus ezen idejével, ezek a felhívások azoktól származnak, akik az Antikrisztus platformját hangszerelik.


A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA

17.01.2023


Kezemben tartalak benneteket, hogy ne térítsenek el benneteket az Antikrisztus káprázatos cselekedetei. Ismeritek Isteni Fiamat, és tudjátok, hogy Neki nincs szüksége szemüvegre annak bizonyítására, hogy Ő Isten.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

13.01.2023


Az Antikrisztus felemelkedőben van, az a vágya, hogy mindent uraljon...


LUZ DE MARIA KOMMENTÁRJA

04.01.2023


Szent Mihály arkangyal nagyon széles látószöget ad nekünk arról a panorámáról, amellyel az emberiség szembesül, amikor visszatér az Atyai Házba az, aki imájával és hallgatásával fenntartotta az Egyházat: a mi szeretett XVI. Benedekünk, és imádkozunk az Isteni Akarathoz, hogy továbbra is közbenjárjon értünk.


E távozással szemben megnyílik a Szűzanya kinyilatkoztatásainak panorámája, amelyet az Isteni Akaratban kell beteljesíteni. Ez arra késztet bennünket, testvérek, hogy megkettőzzük imánkat, hogy még inkább Istenéi legyünk, hogy figyelmesek maradjunk, mert az, aki megállította az Antikrisztus megjelenését, visszatért az Atya házába.

kedd

Nagy üldöztetés Luz de Mária által 2022

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

19.12.2022


Népem, társadalmi felfordulások terjednek az egész földön, fokozva az éhínséget, a betegségeket, az üldöztetést és az igazságtalanságot.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

03.11.2022


Egy másik jel jelenik meg előttetek: a vörösbe öltözött hold, (1) a vér színe, amelyet hódholdként ismertek. A hód gondoskodik a télről, de veszélyben vannak azok, akik üldözik, hogy levadásszák.


A hold az emberiség megtisztulása felé való haladását vetíti előre:


A nagy s és vulkánkitörések gyorsaságát vetíti előre.....

A legtöbb országban a tiltakozó társadalmak bánatát jelzi....

Komoly fegyveres felkeléseket jelez a kormányok megdöntésére....

Az istentelen emberiség üldöztetését jelzi testvéreivel szemben.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

16.10.2022


Az isteni tisztelet nagyon lecsökkent az emberi teremtményben, és ez Isten népének nagy üldözését fogja előidézni. Ezért van szükség az emberi teremtmény hitére és megértésére, hogy szilárd legyen az imában; ima nélkül nincs összeolvadás a Szentháromsággal.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

13.03.2022


EGYHÁZKÉNT MEG KELL ERŐSÍTVE MAGATOKAT A HITBEN. Az Antikrisztus csatlósai egy új vallást erőltetnek , mint az egyetlen igaz vallást. El kell mondanom nektek, hogy ez nem igaz, és nem a mi Királyunktól és Urunktól, Jézus Krisztustól származik, hanem magának a Sátánnak a gyomrából született, és az Antikrisztus számára teremtették, hogy uralkodjon rajtuk. Eljön, telítve az erőszakkal, az üldözéssel, a viszálykodással, a hazugsággal, a gyűlölettel és az árulással. A KERESZTÉNYEK VISSZATÉRNEK A KATAKOMBÁKBA, AHOL OTT LESZ AZ IGAZI FÉNY, AMELYET AZ ÖRDÖG NEM TUD KIOLTANI.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

24.01.2022


MENNYEI LÉGIÓIM FIGYELIK JELEMET, HOGY SEGÍTSENEK NEKTEK AZ ÜLDÖZÉSSEL ÉS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, AMELYNEK KI LESZTEK TÉVE.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

07.01.2022


Anyám gyermekeinek bejelentett üldözése a tetőfokára hágott, az Antikrisztus csápjai, juhaim árusítói nem állnak meg, megmérgezik népem szívét, hogy fellázadjanak ellenem. Ezért van az, hogy gyermekeim nem tudják, hogyan imádjanak Engem, elfelejtik, hogy Én bennetek vagyok, csak akkor keresnek Engem, amikor fenyegetve érzik magukat vagy félnek, makacsok, gúnyolódnak Velem, Én beszélek hozzájuk és ők elfelejtik, de Én nem felejtem el Szavaimat.

szombat

Az Antikrisztus Próféciák és kinyilatkoztatások Luz de María számára 2022

 


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

09.12.2022

EZ A GENERÁCIÓ MEGFOGADJA AZ ANTIKRISZTUST; követni fogják őt, mert nem ismernek Engem, mert nem engedelmeskednek Nekem és annak, amit Anyám kinyilatkoztatott nekik. El fogják fogadni az új tanítást, amelyet bemutatnak nekik, elfelejtve, hogy "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" (Jn 14:6).


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

10.11.2022


Látom, hogy oly sok emberi teremtmény fut az Antikrisztus után, nem ismerve Királyunkat és Urunkat Jézus Krisztust, nem tudva, hogy Királyunk és Urunk Jézus Krisztus csodákat tett, és nem dicsekedett vele, hanem ellenkezőleg, elsietett.


Az Antikrisztusban az a különbség, hogy ő fogja hirdetni az állítólagos "csodákat", amelyeket tenni fog. Jól tudjátok, hogy ezek nem csodák lesznek, hanem a gonoszság művei: démonokat fog felhasználni, hogy megjelenjen, hogy feltámassza a halottakat. EZÉRT SÜRGŐSEN MEG KELL ISMERNETEK A MI KIRÁLYUNKAT ÉS URUNKAT JÉZUS KRISZTUST KÖZVETLENÜL A SZENTÍRÁSBÓL, HOGY FELISMERJÉTEK ŐT, ÉS NE TÉVESSZEN MEG BENNETEKET.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

02.06.2022


A világ hatalmasai felajánlják nektek a segítséget, ha cserébe csatlakoztok az Antikrisztus soraihoz.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

21.05.2022


A "báránybőrbe bújt farkasok" (. Mt 7,15) arra törekszenek, hogy az Antikrisztus parancsát teljesítsék, táplálják a pokoli sárkányt, hogy az erkölcstelenség támogatásával, az ártatlanok lemészárlásával és a család elpusztításával, e szeretett intézménynek ellentmondó törvények által növekedjen.


Az emberiség szenvedése nincs messze tőletek, de egy szempillantás alatt. Ti továbbra is ostobán figyelmen kívül hagyjátok és tagadjátok a jeleket és jeleket, amíg az éhínség el nem éri az emberiséget, és a jajgatás, társadalmi felkelésekkel párosulva, az egész földet be fogja járni.


EZ AZ ÉHÍNSÉG SZÜKSÉGES AZ ANTIKRISZTUS SZÁMÁRA, HOGY KIFEJTHESSE EREJÉT A NÉPEK FELETT, ÉS ARRA KÉNYSZERÍTSE ŐKET, HOGY LEZÁRJÁK MAGUKAT, HOGY ÉLELMET, GYÓGYSZEREKET SZEREZZENEK, ÉS A VÉGÉN Ő FOG URALKODNI RAJTUK.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

12.05.2022


Legyetek Királynőnk és Anyánk gyermekei, engedjétek, hogy vezessen benneteket és közbenjárjon mindannyiótokért, hogy az Ő védelme alatt szilárd hittel ellenállhassatok a megpróbáltatás átmenetének, és ne essetek bele az Antikrisztus perverziójába.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

07.05.2022


Az emberiséget ostromolják, elnyomják, megzavarják és elnyomják, hogy a szeszélyesség, a bizonytalanság és a bizonytalanság behatoljon a gondolkodásukba, és így engedjenek azoknak a körülményeknek, amelyek az Antikrisztus éljenzésére késztetik őket.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

27.04.2022


Legyetek éberek, az Antikrisztus szabadon mozog a Földön és továbbra is beavatkozik az emberiséget érintő döntésekbe.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

09.04.2022


A háborút területi háborúként tüntetik fel, elrejtve a valóságot, hogy az Antikrisztus eljövetelének részeként van programozva.


A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA

24.02.2022


Fiam népe, ne hátráljatok meg, ajánljátok fel mindazt, ami hatalmatokban áll az egész emberiségért. Az ördög karmai felgyorsítják a világméretű szenvedést és az Antikrisztus eljövetelét (. I. János 2, 18-22). Amit élnek, az a gonosz stratégiája az emberiség megosztására.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

11.01.2022


Elfelejtik a Figyelmeztetést, amikor az már közel van, és a háborúról szóló híresztelések már nem szóbeszédek. A csapások továbbra is jelen vannak a nagy gömbökben és a kis városokban. A betegségek továbbra is a hírekben szerepelnek, a határok bezárulnak, és a világgazdaság bukása sietteti az Antikrisztust, aki a földön marad alattvalói oldalán.


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS

07.01.2022


Anyám gyermekeinek bejelentett üldözése a tetőfokára hágott, az Antikrisztus csápjai, juhaim árusítói, töretlenek, megmérgezik népem szívét, hogy fellázadjanak ellenem. Ezért van az, hogy gyermekeim nem tudják, hogyan imádjanak Engem, elfelejtik, hogy Én bennetek vagyok, csak akkor keresnek Engem, amikor fenyegetve érzik magukat vagy félnek, makacsok, gúnyolódnak Velem, Én beszélek hozzájuk és ők elfelejtik, de Én nem felejtem el Szavaimat.

A technológiai fejlődés, amelyet arra használnak, hogy gonoszságot tegyenek az emberi teremtményekkel, oda vezet, hogy az Antikrisztus munkásai közé tartoznak.


SZENT MIHÁLY ARKANGYAL

01.01.2022


Jaj azoknak, akik a közelgő éhínség, a betegségek, a látszólagos biztonság fenntartása érdekében megvetik az Isteni Pecsétet, és azt az Antikrisztus pecsétjével és jelvényével helyettesítik!