péntek

Úton Mariazell felé...


http://nyaralas.sk/wp-content/uploads/2010/02/mariazell.jpg
Mariazell nyáronMariazell télen

Alig találunk az egész világon még egy kegyhelyet, melynek hasonlóan gazdag történelmi háttere volna.

Alapításának idejeként 1157 december 21-ét őrizte meg számunkra a hagyomány. A főkapu fölött az 1200-as évszám olvasható. Ez volna tehát a román stílusú kápolna építésének kezdete. 1243-ban már oklevél említi „Cell" nevét. III. Frigyes salzburgi érsek búcsús okmánya 1330-ban már sűrűn látogatott kegyhelyként tanúskodik a Celli Boldogasszony templomáról. 1344-ben vásárjogot is nyer a település.

Nagy jelentőségű IX. Bonifác pápa 1399-es rendelkezése, melyben a teljes búcsú kiváltságát adományozza Máriacellnek. Ennek során bűnbánati szertartások és körmenetek szokása alakult ki. Nyomuk még a barokk kori ájtatosságok idején is kimutatható. A zarándokok egyre tömegesebben özönlöttek a kegyhelyre. Az 1400-as években vagy két tucat kegytárgykereskedés működött itt. Száz évre rá pedig már nemzetközi híre volt a máriacelli búcsújáró helynek. Zarándokok érkeztek a mai Bajorország, Csehország, Franciaország, Itália, Horvátország, Lengyelország, Németország, Svájc területéről. Magától értetődő, hogy főképp Ausztria és Magyarország vidékeiről jöttek nagy számban zarándokcsoportok, hogy a Celli Szűzanya oltalmát kérjék.

A katolikus megújulás idején, vagyis a 17. századtól kezdve a Habsburg uralkodóház mintegy nemzeti szentélyeként tisztelte Máriacellt. Különös virágzást eredményezett ez, hiszen az egész birodalmat és valamennyi népét a Celli Istenanya védelmébe ajánlotta a legfőbb világi hatalom. Az uralkodócsalád vonzó példáját követték a főurak, a nemesség, majd a polgári lakosság és a földművelő falusiak egyre növekvő zarándokserege.

A 14. századi gótikus templom már kicsinek bizonyult ekkora néptömeg befogadására. Sankt Lambrecht bencés kolostor apátja: Benedikt Pierin elrendelte a szentegyház barokk kibővítését, aminek következtében az több mint duplájára növekedett, és megkapta mai jellegzetes formáját.

Mikor 1948-ban városi rangra emelkedett a település, akkor ez nem kiterjedésének volt köszönhető, hanem annak, hogy lelki és kulturális jelentősége messze az országhatárokon túl gyakorolja vonzó hatását.
Mióta az Európát kettészakító vasfüggöny megszűnt létezni, a keleti és déli szomszéd államokból ismét akadálytalanul jöhetnek zarándokok Máriacellbe. A városka lakosainak száma alig éri el a kétezret. Ugyanakkor a zarándokok és látogatók, akik ideérkeznek, évente több mint milliónyian vannak.

http://www.utazzausztriaba.hu/html/templomok.php 

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://uj.katolikus.hu/kepek/2006/nagy/mariazell.jpg”.

Szentforrás-kápolna

A kegytemplom közelében található a Szentforrás-kápolna, melynek vize a közhiedelem szerint csodát tesz a szembetegségekkel.

panorámafelvételek a bazilikáról

  http://www.utazzausztriaba.hu/images/latnivalo/mariazell-i-bucsujaro-templom-1-m.jpg
  

Panorama:
aktives Panorama:

http://img.vatera.hu/carpic/upload/Mariazell04.jpg
http://infovilag.hu/data/images/2008-08/resize/mariazell_europeum2.jpg
További: http://www.mariazell.at/service/livecams-webcams/

....

Szent Mihály-kápolna

A déli kapun kilépve néhány méternyire a Szent Mihály-kápolnához jutunk. A 15. sz. végén épült kései gót nyolcszögletű torony, mérműves rózsaablakával, jellemző a korabeli monostorokra. Itt az ún. karnerben gyűjtötték össze, az egykori, templom körüli temetőből származó emberi csontokat. Föld alatti része most is ezt a célt szolgálja. A csillagboltozatos felső helyiségben gyakran mutatnak be szentmisét, tartanak keresztelőt. Az oltárkép 1754-ből való, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja.
A hatalmas feszület eredetileg a bazilikában állt.
Az 1827-es tűzvész után a kápolna valamivel alacsonyabb lett.

sigmundsberg-kápolna

A sigmundsbergi-kápolna azon a magaslaton áll, ahol valamikor egy erődítmény őrizte a Mariacellbe délről vezető utat. 1471-ben épült ott először templom. Lerombolása után 1501-ben újra építették az egyhajós, két boltíves gótikus templomot 5/8-os szentélyével. A hatszögletű huszártorony és a tetőzet későbbi. 1761-ből származik a tipikus barokk kép: „Mária lactans": a holdsarlón hódoló Szűzanya szoptatja a Kis Jézust. Az 1827-es tűzvész után egy időre itt helyezték el a celli kegyszobrot.

Sankt Sebastian tempolm

Sankt Sebastianban a templom építését 1644-ben kezdték meg, a máriacelli kegytemplom építőmesterének, Domenico Sciassiának tervei szerint. A kereszt alaprajzú szentegyház az utolsó zarándok-állomás a Bécsből Máriacellbe vezető úton, a„via sacra"-n. Sankt Sebastiannak önálló közigazgatása van, de a máriacelli egyházközséghez tartozik. Megközelíthető a kegyhelytől országúton is, de gyalogosan a dombok alján vezető árnyas erdei ösvény csábítóbb. Az oltár előtt álló oszlop Szent Sebestyén vértanúságát jeleníti meg. A főoltár 1643-ból származik, Michael Hönel alkotása. Eredetileg a bazilikába szánták. 1730-ban átalakították és itt állították föl. Fridericus Stilpp oltárképe két részből áll. Mária mennybevétele, fölül pedig megkoronázása. A felső rész két oldalán a két Szent János: a keresztelő és az evangélista szobra, kétoldalt pedig az ismert védőszentek: Lambert és Benedek alakja áll. A domináló oszlop-pár szép faragásai a rózsafüzér misztériumait ábrázolják. A mellékoltárokon Szent Rozália és Szent Rókus jelennek meg. Sebestyénnel együtt a pestis ellen hívták hármukat segítségül.

Heiligenbrunn (szent forrás) kápolna

A Heiligenbrunn (szent forrás) kápolna sincs messze a bazilikától. Anton Stroz Sankt Lambrecht-i apát építtette 1711-ben. Vizének szembajt enyhítő hatást tulajdonítanak. A barokk oltáron lévő 15. századból származó szobor a trónon ülő Madonnát ábrázolja gyermekével, polychrom fafaragással körülvéve. Két oldalt Mária szülei: Joachim és Anna szobra áll. A gyógyító forrásvíz kannákból csordogál, melyeket angyalok tartanak a kőmedencék fölé.
A klasszikus oromzattal díszített kapun lépünk be a négyszögű templomba. Felül párkány fut körbe. A mennyezeti freskó közepén a Szentlélek lebeg a vizek fölött. Valamennyi jelenet a gyógyító erejű forrásra utal:
Mózes vizet fakaszt a sziklából; Jézus Jákob kútjánál; a szír Námán megfürdik a Jordánban; a vakon született meggyógyul a Silóé tavánál.

Bruder Klaus (Flüei Szent Miklós) templom

A Bruder Klaus (Flüei Szent Miklós) templom 9 km-re Máriacelltől a Hubertus-tó partján, a Walster elragadó, érintetlen környezetében található. A Szent 1417-ben született a svájci Flüelin, Sachseln közelében. Földműves, képviselő és bíró, majd ranfti remeteként is nagy szerepe volt hazájának történelmében. Bölcs tanácsa sikerrel hárította el a polgárháború veszélyét. A mai modern templom 1966-67-ben épült. A színes ablakok Rudolf Szyszkovitz, az öntöttvas kapu Alexander Silveri míves alkotásai. Mindketten stájerországi művészek.
A hangulatos kis templomban szívesen tartanak esküvőket, keresztelőket.


cím

  
Basilika Mariazell
Benediktiner - Superiorat
Benedictusplatz 1
8630 Mariazell
ÖSTERREICH
  
Tel.: +43 3882 2595-0
Fax: +43 3882 2595-20
E-Mail: office@basilika-mariazell.at 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése