vasárnap

Csoda Alatri olasz városban, 1228-ban

Eucharisztikus csoda Alatri olasz városban, 1228-ban

A Rómától dél-keletre mintegy 70 kilométerre, a hegyek között fekvő Alatri nem szerepel a közismert olasz városok között, pedig több évezredes múltra tekint vissza. Az ősi városmag a Krisztus előtti IX. századból származik és küklopszfalak ölelik körül, a Krisztus előtti IV. századból akropolisz, a római korból pedig jelentős fórum maradt fenn a utókorra. Ma a városnak középkori jellege van, ám éppen az antik akropolisz szívében található a X. századi székesegyház, ahol az 1228-ban történt eucharisztikus csoda emlékét, a megtestesült ostyát őrzik. Ugyanebben a Szent Pál templom ban nyugszanak I. Szent Sixtusz vértanú pápa, Alatri patrónusának földi maradványai is.

Az eucharisztikus csodáról IX . Gergely lelkipásztori bölcsességtől és óvatosságtól ihletett, hiteles bullája tanúskodik. A „Fraternitas tuae” k. pápai irat összefoglalja a csoda történetét, amely a következő.

Egy fiatal leány szerelmi bánatában egy jós nőhöz fordult segítségért. A gon osz lelkű asszony arra biztatta a naiv lányt, hogy az áldozáskor kapott szentostyát vigye el hozzá, hogy ebből készítsen bájitalt a hűtlen kedves számára. A leány zsebkendőjébe rejtette a szentostyát, ám azonnal megriadt tette miatt és nem vitte el a jósnő nek, hanem elrejtette a kenyeres ládába.. Amikor 3 napig tartó lelkiismeret furdalás után kinyitotta a ládát és széthajtotta a zsebkendőt, megdöbbenve látta, hogy a fehér ostya hússá változott. A megrémült leány azonnal a templomba sietetett, hogy meggyónja bűnét a papnak, aki azonnal a püspökhöz vitte a hússá vált szentostyát. A Giovanni nevű püspök haladéktalanul írásban értesítette IX. Gergely pápát és tanácsot kért, hogy mitévő legyen. A leány és a jósasszony neve ismeretlen, de fennmaradt a pápai bulla, amelyben szószerint ez áll: „Gergely püspök, Isten szolgáinak szolgája, köszönti és apostoli áldását küldi tiszteletreméltó testvérének, Alatri püspökének. Kedves testvérem, megkaptuk leveledet, amelyből értesültünk, hogy egy bizonyos fiatal lány egy gonoszlelkű asszony biztatására, azután, hogy a pap kezéből magához vette Krisztus legsz entebb Testét, megtartotta szájában, majd kedv ező alkalmat felhasználva egy kendőbe rejtette. Három nap elteltével a kenyér formában kapott test helyén húst talált és ezt a mai napig mindenki saját szemével láthatja.” A Pápa a bullában ezután hálát ad Istennek a csodáért, amely „megerősíti a katolikus egyház igazságába vetett hitet, táplálja a reményt, meggyújtja a szeretet lángját, figyelmezteti a bűnösöket, megtérésre indítja a gonoszokat és helyre igazítja az eretnekek téves tanait.” A Pápa meghagyja a püspöknek, hogy a leányra, aki inkább gyöngeségből, nem pedig gonoszságból követte el tettét, enyhe büntetést szabjon ki, de legyen annál szigorúbb a jósasszonnyal, akit bűnei őszinte megbánására és szentgyónásra szólít fel.

Alatri püspöke felolvasta a Szent Pál székegyházban összegyűlt híveknek a pápai iratot, majd felmutatta a testté vált ostyát, amely ma is megtekinthető ugyanabban a székesegyházban. Jelenlegi á llagában egy sötét színű golyócskáról van szó, amelyet kb. négy centiméter hosszú üveghengerben, a hengert pedig szentségtartóban helyeztek el. Az aranyozott fém ereklyetartó szárán Szent János evangéliumának ihletett szavai állnak: „Az Ige testté lett és közöttünk lakott.” "

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése