hétfő

Csoda a Casciai Szent Rita városában 1330-ban

Csoda a Casciai Szent Rita városában

Az Oltáriszentséggel kapcsolatos csodákról szóló sorozatunkban most a Zöld Umbria egy szép kisvárosában, Casciaban teszünk rövid látogatást. A római eredetű városka 560 méter magasságban fekszik más híres umbriai városkák közelében, mint pl. Norcia – nursziai Benedek városa – Leonessa és Spoleto. Középkori épületeit, köztük pl. a gótikus Szent Ferenc templomot és az umbriai stílusú freskóiról híres Szent Ágoston templomot - valóságos gyöngyszemekként tartja számon az egyébként is oly gazdag itáliai építészet. Ebben a városban látta meg a napvilágot a kegyelmeket osztogató Szent Rita 1381-ben. Rita miután özvegyen maradt és nem sokkal később, szinte egyszerre meghaltak gyermekei is, a cascia i Ágoston-rendi apácák kolostorába lépett, ahol sok szenvedés érte, megkapta még a töviskoszorú stigmáit is. Épségben megmaradt testét a róla elnevezett tem plomban őrzik. XIII. Leó pápa 1900-ban avatta szentté. Tisztelete az egész világon elterjedt és szentélyét évente hívek milliói látogatják meg.

Szent Rita templomában őrzik egy eucharisztikus csoda ereklyéjét is, amely mai casciai sétánk valódi célpontja. A csoda maga Siena közelében történt 1330-ban. A történet pedig így szól. Egy S iena környéki kis faluban papot hívtak egy beteg földműveshez, hogy szolgáltassa ki neki a szentségeket. A pap erre egy átváltoztatott ostyát kissé gondtalanul breviáriuma lapjai közé tett, majd a hóna alá szorított könyvvel bekopogott a beteg ajtaján. Amikor a szentgyónás elvégzése után kinyitotta breviáriumát, hogy az Úr Testével megáldoztassa a beteget, nagy ijedtség vett erőt rajta, mert azt észlelte, hogy az ostyából vér s zivárgott ki, olyannyira, hogy az ostyát közrefogó két lapot a vér teljesen átitatta. Az ijedt és tettét megbánó pap mindjárt a sienai Ágoston-rendi kolostorba sietett, hogy elmondja a történteket Simone Fidati atyának. A casciai származású szentéletű Ágoston-rendi atya, a környék híres prédikátora volt. Miután értesült a történtekről és látta a csodás jelet magához vette a vérrel áztatott könyvlapokat. Az egyiket később Perugiába vitte, a másikat pedig rendje cascia templomában, a Szent Ágoston templomban helyezte el. A jeles ereklyét a hívek évszázadok óta nagy áhítattal szemlélik, a pápák pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy búcsúk engedélyezésével terjesszék tiszteletét. Ezek közül kiemelkedik a Porciunkula búcsú, amelyet 1401-ben IX. Bonifác pápa adományozott az ereklyének.

A csodára különös buzgósággal emlékeznek minden évben, Úrnapján, amikor körmenetben viszik körül a város utcáin a szentostya által vérrel átitatott könyvlapot. 1930-ban, a csoda 6. centenáriuma alkalmából egyházmegyei euch arisztikus kongresszust rendeztek Casciában, az ereklye ekkor értékes művészi tartót kapott, továbbá közzétették az összes idevonatkozó és fellelhető történeti dokumentumot.

Az ereklye előtt időző hívek számtalan alkalommal tanúsították, hogy könyvlapon látható vércseppekben egy szenvedő emberi arcot vélnek felfedezni, amit a fényképfelvételek is megerősítenek.

Érdemes röviden megemlékezünk az eucharisztikus csoda felismerőjéről és buzgó apostoláról, Simone Fidati atyáról is, akit az egyház boldogai között tisztelünk. Simone casciai nemes családban született 1285-ben és fiatalon belépett az Ágoston-rendi kolostorba. Pappá szentelése után életét főként a prédikálásnak szentelte. Firenzében, 1345-ben megalapította a még mai is létező Szent Katalin kolostor t. Lelki gyermekei között tartják számon Taddeo Gaddi festőt, Giotto tanítványát. Az olasz irodalom történetébe is beírta nevét a „Keresztény élet rendje” című 1330-ban Firezében írt művével. A hittankönyvet, amely az első felnőttek számára írt katekizmus, az olasz nyelv egyik első emlékeként tartják számon. Boldog Simone Fidati 1348-ban, pestisben halt meg. Földi maradványait mindvégig Casciaban őrizték. Életében a cascia i Szent Ágoston kolostorban élt, melynek templomában évszázadokon keresztül tisztelték az eucharisztikus csoda ereklyéjét. Ma az ereklye Szent Rita bazilikájában található."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése