hétfő

Csoda az olaszországi Macerata városában 1356-ban

Eucharisztikus csoda az olaszországi Macerata városában

A közép-kelet itáliai Marche tartomány főváros ában, Maceratában féltve őrzik egy eucharisztikus csoda ereklyéjét, egy vérre l átitatott kendőt, amely a Mária Mennybevétele és Szent József templomban található. A csodás esemény 1356. április 25-én történt, a bencés nővérek Szent Katalin kápolnájában. A történet emlékeztet a bolsenai csodára, ugyanis ez az eset is egy kétkedő pap alakjához fűződik. A pap neve nem maradt fenn, a történek azonban igen és így szól: a papot már egy idő óta kételyek gyötörték afelől, hogy Jézus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában.

Azon a reggelen a szentmise során az átváltoztatás pillanatában az ostyából vér szivárgott ki, amely részben a kehelybe, részben pedig ab ba a kendőbe hullt, amellyel a miséző pap a kelyhet és a kezét szokta megtörölni. A megszeppent pap a szentmise végeztével mindent elmondott püspökének, akit Nicoló da San Martino-nak hívtak. A püspök kétkedve hallgatta papja elbeszélését és azonnal vizsgálatot rendelt el. Az iratok elvesztek, de megmaradt a vérrel áztatott oltár kendő és egy kis pergamen darab, amelyet bevarrtak a z ereklye sarkába. Ez a pergament szakértői vizsgálatok szerint a 14. századból, tehát a csodás esemény korából származik. A sárgás színű vászonkendő téglalap alakú, hossza 129 centiméter, szélessége pedig 41 centiméter. A kendő sarkába varrt 8 szor 6 centis pergamenen latinul ez olvashat ó: itt hullott a Mi Urunk Jézus Krisztus Vére, az Úr 1356-os évében, április 25-én. A vászonkendőn látható vérfoltokat az azóta eltelt közel 7 évszázad miatt már nem lehet kémiai vizsgálatoknak alávetni. Az azonosítás egyedüli módszere az, hogy az összehaj tott kendőn található foltok fedik egymást, bár n em azonos nagyságúak.

Az ereklyét jelenleg a maceratai székesegyház mellékoltárán őrzik és Úrnapján kiteszik közszemlére. Egykor körmeneteket is tartottak vele. Az év folyamán a környék templomaiban is megte kinthető, nagyobb ünnepeik alkalmából. Maceratában alapították meg első jámbor testvérületet 1494-ben a Leszentebb Oltáriszentség tiszteletére."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése