vasárnap

A szentgyörgyhegyi erdőtűz (Tirol - 1819)

A Szentostya és a szentgyörgyhegyi erdőtűz

A tiroli Schvaz melletti szentgyörgyhegyi szentbenedekrendi kolostor a századok folyamán négyszer vált a tűz martalékává.

1819. április 5-én hasonló veszély fenyegette. Délben a kolostor közelségében fellobbantak a lángok, s a környező erdőt azonnal elárasztották. Nyolc nappal később, délután 5 órakor, a talaj mentén szunnyadó zsarátnokot a feltámadt heves szél újra felszította s valóságos tűzeső lepte el a templomot és kolostort.

Joggal lehetett arra gondolni, hogy az ősidőktől tisztelt Fájdalmas Szűzanya kegykép, valamint a Szent Vérereklye, továbbá egyéb drágaságok megsemmisülnek, ha nem helyezik biztonságba.

Éjféltájban az egyik bencés atya határtalan bizalommal eltelve kivette a szentségházból a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, és elindult Vele a tűz felé. De alig tett néhány lépést, és a Legszentebbel - hittel eltelve - a pusztító elemet megáldotta, s a szél hirtelen elült.

Az apátság megmenekült, a tüzet könnyűszerrel eloltották. Más helyeken is megesett: szentségi áldás után a tűz kialudt - mert felismerte teremtő Urát!

(A szentgyörgyhegyi benedekrendi apátság története, 1954.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése