szerda

Csoda az itáliai Morrovalle-ben 1560-ban

Eucharisztikus csoda az olaszországi Morrovalle városkában

Morrovalle jellegzetes és hangulatos középkori olasz városka a maceratai tartományban, a Chienti völgyében. A helységről 995-ben tűnt fel az első hivatalos említés egy adományozó levélben. Morrovalle-ban 1560-ban eucharisztikus csoda történt, amely egyike a 17 fontosabbnak tartott olaszországi csodáknak. A ferences kolostorhoz tartozó Szent Ferenc templomban 1560. április 16-a és 17-e között tűz ütött ki és az órákon keresztül pusztító tűzvész során a templom szinte minden berendezése elpusztult. A hamu alól azonban csodával határos módon előkerült egy feszület, néhány nappal később pedig egy üszkös falrésben oltárkendőre bukkantak, amelyben érintetlenül megmaradtak a szentmise során átváltoztatott ostyák, pedig a kehely szinte teljesen megolvadt.

Mindez április 27-én történt. A ferences atya, aki megtalálta az ostyákat azonnal csodára gondolt és harangozni kezdett. A harangszóra a morrovallei emberek a templomba sereglettek és saját szemükkel láthatták az épségben megmaradt szentostyákat. Az ostyák előtt három napos szentségimádást tartottak, még az éjszaka folyamán is, úgy, hogy a hívek csoportjai váltogatták egymást. A csoda híre hamar eljutott Rómába, a pápához is. IV. Piusz 5 szentéletű és tudós bíborosból bizottságot létesített az ügy kivizsgálására.

Az 1560. szeptember 19-én kelt „Sacrosancta Romana Ecclesia” bulla tanúsága szerint „a tűzvészben teljes épségében megmaradt a „sacramentum” (szentség), miközben a fából készült tabernákulum és az ezüst kehely leégett.” IV. Piusz pápa továbbá a bullában még azt is megállapítja, hogy a bíborosok vizsgálta és a helyi püspök szavai nyomán biztos abban, hogy nem történt semmiféle csalás, ezért tehát a történtek kétségkívül csodának minősülnek. A pápai bulla továbbá az oltárkendőben éppen maradt szentostyák tiszteletére buzdítja a morrovallei embereket és teljes búcsút adományoz azoknak a híveknek, akik bűneiket meggyónva, tiszta lélekkel a „tűzvész napjainak és a csodának az évfordulóján ide látogatnak.” A csodás szentostyákat elefántcsont tartóba helyezték és a Szent Bertalan apostol kollégium kápolnájában őrizték. Egy bizonyos ponttól kezdve azonban az ostyáknak nyoma veszett. Korabeli iratok tanúsága a 17. század közepétől az Úrnapi körmeneten már csak a tűzvészből megmenekült feszületet vitték körben. "

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése