szombat

Hálaadó szentmise a Pécsi Székesegyházban

Az év utolsó napján tartott hálaadó ájtatosság az elmúlt évben Istentől kapott jótéteményekért.

Élő közvetítés 18 -orától. Az év végi hálaadó szentmise. 2016

December 31-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise. E napon éjjel fél 12-től fél 1-ig nyitva lesz a kegytemplom, ahol imával búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újesztendőt.

Év végi hálaadó szentmise a Felsővárosi templomban 2016.12.31.

vasárnap

2016. december 25. - Szent Kereszt templom (Donner)

A szentmisét bemutatja: Nyéky Kálmán plébános
orgonás mise

Ünnepi szentmise, a böhönyei Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia templomából 2016 12 25

Urunk test szerinti születése:Karácsony

Ünnepi szentmise a böhönyei Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia templomából.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből
"Meglátja a föld minden határa,hogy szabadítást szerez Istenünk."

Szentlecke a zsidókhoz írt levélből
"Isten az ő fia által szólt hozzánk."

3-Evangélium Szent János könyvéből
"Az ige testté lett és közöttünk lakott."

Közreműködött a böhönyei Magyarok Nagyasszonya Kórus
Vezényelt:
Gönczöl György
karnagy

Kántor:
Cserti Tamás

A szentmisét celebrálta:
Grujber Zsolt
plébános, templomos lovagrendi káplán

Karácsony Jézus Krisztus születése, 2016 Rezi 11:30 óra

Karácsonyi szentmise a Pécsi Székesegyházban (2016)

December 25-én a katolikus egyház Jézus Krisztus földi születésének évfordulóját ünnepli. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak az ember fia, egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. Születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék az üdvözítő Jézus. A karácsony misztériuma tehát hármas születés: az öröktől való, a földi (történeti) és a kegyelmi (a hívők lelkében való) születés.

2016-12-25 Vasárnapi szentmise a Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián

Élő közvetítés 10:30 -tól. Urunk születésének főünnepe.2016

December 25-én Urunk születésének főünnepén szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órakor lesznek. Ugyanezen a napon a fél 11 órakor kezdődő szentmise után lesz a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusának immár hagyományos karácsonyi koncertje.

Éjféli szentmise a Felsővárosi-templomban 2016.12.25.