hétfő

Vienney Szent János (Franciaország XIX. sz)

Vianney Szent János szentmiséjén történt

A lyoni egyetem két hitetlen professzora tudomást szerzett Vianney Szent János, Ars plébánosa működéséről. Elhatározták, a helyszínen szereznek tapasztalatokat, s így első kézből cáfolhatják az elterjedt híreket.

Éppen akkor léptek a templomba, amikor Szent János misézett. Gúnyosan lesték a pap minden mozdulatát.

Miután az átváltozáskor a jelenlevők valamennyien ájtatosan letérdeltek, odaszólt az egyik hitetlen a másiknak:
"Hogy lehet az, hogy értelmes emberek egy darabka kenyér előtt úgy térdepelnek, mint Isten előtt?"

Amikor pedig a Szent Arsi Plébános áldoztatás előtt a Szentostyát felmutatta és a liturgikus szavakat imádkozta - "Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!" - kiröppent a Szentostya az ujjai közül, odalebegett az áldoztató rácshoz, és az első helyen térdeplőnek nyelvén helyezkedett el.

Az egyik hitetlen szemtanú e csodától annyira megrendült, hogy szentmise után azonnal a sekrestyébe ment és a Szent Plébános előtt ünnepélyesen megtagadta hitetlenségét, megtért, sőt később pap lett, dominikánus páter.

Ő beszélte el Isten iránti hálából ezt a csodát, amelynek megtérését és papi mivoltát köszönhette.