vasárnap

Ars Sacra Fesztivál - Szentmise a szendrői Assisi Szent Ferenc templomból

2015. szeptember 20-án került első alkalommal megrendezésre s szendrői Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Templomban az Ars Sacra Fesztivál / Nyitott Templomok Napja. A szentmisét a templom volt és jelenlegi papjai közösen koncelebrálták.

Maga a helyszín Magyarország egyik kiemelkedő barokk műemléke, melynek építése Lósy Imre (1580-1642) egri püspök, későbbi esztergomi érsek támogatásával a szendrői ferences kolostor zárdatemplomaként 1635-ben vette kezdetét. 1741-től jelentősen átalakították és kibővítették, mai formáját az 1760-as évek elejére nyerte el. A maga nemében igazán különlegessé a teljes egészében épen fennmaradt barokk berendezése teszi: kiemelendő a 17. századból származó Betlehemi mellékoltár, illetve a 18. századi eredetű Assisi Szent Ferenc főoltár, a Szent Anna, a Páduai Szent Antal, a Loretói és a Fájdalmas Anya mellékoltárok, a szerzetesi zsolozsmázó stallumok, a padok, az aranyhímzéses moire miseruha, valamint a Nepomuki Szent János és a katakombai szentek relikviáit tartalmazó ereklyetartók. Innen származik a híres szendrői monstrancia, a 15. századi magyar ötvösművészet remeke, mely a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításának része.

Ebben a pompás, négy évszázados múltra visszatekintő környezetben élvezhették kedves látogatóink válogatott programjainkat.

15:30-tól három érdekes kiállítás is várta a vendégeket a rendezvény teljes időtartama alatt.

Az első B. Kiss János kanonok, esperes emléke előtt tiszteleg. B. Kiss János 1953 és 1993 között negyven éven keresztül, egészen haláláig volt Szendrő köztiszteletnek örvendő, szeretett plébánosa.

Másodikként válogatás hat festőművész, Beresnyák István, Menner Ödön, Seres Tamás, Galambos Gizella, Lang Tiborné és Tokár József helyi, vagy Szendrőhöz köthető alkotók festményeiből.

A harmadik pedig a köztiszteletben álló szendrői házaspár, a néhai Dr. Marczisák Zoltán fogorvos és felesége, Dr. Marczisák Zoltánné, a templom jelenlegi kántorának életútját mutatta be.


15:30 A szendrői Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és oktatóinak műsora.

16:00 "Az Istenszerető Mozart" Előadás a nagy zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) életéről, hitéről, munkásságáról, és Istennel való személyes kapcsolatának művészetében való megnyilvánulásáról.

17:00 Szentmise - Angyalok miséje.

18:00 A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium Fráter Kórusának előadása.

18:30 "Vers mindenkinek - Istenes versek" A Szendrőben élő költők és versbarátok adták elő saját, illetve kedves, részben vallásos témájú verseiket.
A szendrői költők, Apáti Dánielné, Bottlik Nóra, Gyenes Klára és Szántó Miklósné mellett verseket mondtak még Jancsurák Sándorné, Bíró Sándorné, Bári Alexandra, Farkas Istvánné és Zupkó Bence.

19:10 Seres Tamás, az ismert szendrői festőművész ikontörténeti előadása. Az ikon görög eredetű szó (εικόνα, ikóna, "kép", "képmás"), a keleti művészet keresztény szentképe. "Az ikonfestészet, mely Bizáncban a 6-15. sz: virágzott, átvészelte a képrombolás korát (7-8. sz.), és az ortodox és keleti szertartású népek körében napjainkig él, átalakította a festészeti képprogram és a néző viszonyát. A nagy, reprezentációs képek eredetileg a templom szentélyének falán, a diadalíven, a templomhajó falain kaptak helyet. Itt vonult föl a néző előtt az Ó- és Újszövetség képekben. Az ~festészettel az alsó falmezőre egyéni áhítatot tanúsító sokféle kép sorakozik, melyek mindegyike a szemlélő osztatlan figyelmére tart igényt." (Magyar Katolikus Lexikon)

20:00 A templom történetének és műkincseinek bemutatása. A szendrői Assisi Szent Ferenc római katolikus templom Magyarország egyik kiemelkedő barokk műemléke, építése Lósy Imre későbbi esztergomi érsek támogatásával a ferences kolostor zárdatemplomaként 1635-ben vette kezdetét. 1741-től jelentősen átépítették és kibővítették, mai formáját az 1760-as évekre nyerte el. A maga nemében különlegessé a templomot a teljes egészében épen fennmaradt barokk berendezése teszi.

20:35 A szendrői Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Templom idén húsz éve fennálló Angyal Kórusának jubileumi előadása.

20:55 Agapé - szeretetvendégség az Apáczai Csere János Általános Iskola aulájában.

2015. szeptember 20. - Szent Kereszt templom (Donner)

A szentmisét bemutatja: Nyéky Kálmán plébános
orgonás mise

Tiszavasvári Római Katolikus Mise

Évközi 25. vasárnap, 2015 Déva 12 óra

Élő szentmise közvetítés: 2015. szeptember 20.-án 12.00 órától (román idő szerint). A szentmisét bemutatja: Csaba testvér

Szentmise a Piarista kápolnában 2015.09.20.

Tiszalök Római Katolikus Mise

Élő közvetítés 10,30 -tól. Évközi 25-dik Vasárnap. 2015

SZENTMISE A SZIKLATEMPLOMBÓL (2015.09.20.)